Coronavirus (COVID-19) in China

Last updated 03 June 2020

COVID-19 cases
84,159

Deaths
4,638

Mortality rate
5.51%
However, it ranges from 0.2 percent to 15 percent, according to age group and other health problems.

Recovered
79,403

Coronavirus interactive map

Total confirmed cases in China

Deaths in China

Recovered cases in China

Daily new cases in China

Daily new deaths in China

Daily new recovered in China

Coronavirus (COVID-19) cases by region/city

Location Total
cases
New
cases
Total
deaths
New
deaths
Mortality
Hubei 68,135 0 4,512 0 6.62%
Guangdong 1,598 +1 8 0 0.5%
Henan 1,276 0 22 0 1.72%
Zhejiang 1,268 0 1 0 0.08%
Hong Kong 1,093 0 4 0 0.37%
Hunan 1,019 0 4 0 0.39%
Anhui 991 0 6 0 0.61%
Heilongjiang 947 +2 13 0 1.37%
Jiangxi 932 0 1 0 0.11%
Shandong 792 0 7 0 0.88%
Shanghai 673 0 7 0 1.04%
Jiangsu 653 0 0 0 0%
Beijing 594 +1 9 0 1.52%
Chongqing 579 0 6 0 1.04%
Sichuan 577 0 3 0 0.52%
Fujian 358 0 1 0 0.28%
Hebei 328 0 6 0 1.83%
Shaanxi 309 0 3 0 0.97%
Guangxi 254 0 2 0 0.79%
Inner Mongolia 235 0 1 0 0.43%
Shanxi 198 0 0 0 0%
Tianjin 192 0 3 0 1.56%
Yunnan 185 0 2 0 1.08%
Hainan 169 0 6 0 3.55%
Jilin 155 0 2 0 1.29%
Liaoning 149 0 2 0 1.34%
Guizhou 147 0 2 0 1.36%
Gansu 139 0 2 0 1.44%
Xinjiang 76 0 3 0 3.95%
Ningxia 75 0 0 0 0%
Macau 45 0 0 0 0%
Qinghai 18 0 0 0 0%
Tibet 1 0 0 0 0%