Coronavirus (COVID-19) in China

Last updated 03 August 2020

COVID-19 cases
88,098

Deaths
4,672

Mortality rate
5.3%
However, it ranges from 0.2 percent to 15 percent, according to age group and other health problems.

Recovered
81,112

Coronavirus interactive map

Total confirmed cases in China

Deaths in China

Recovered cases in China

Daily new cases in China

Daily new deaths in China

Daily new recovered in China

Coronavirus (COVID-19) cases by region/city

Location Total
cases
New
cases
Total
deaths
New
deaths
Mortality
Hubei 68,138 0 4,512 0 6.62%
Hong Kong 3,589 +78 38 +3 1.06%
Guangdong 1,687 +4 8 0 0.47%
Henan 1,276 0 22 0 1.72%
Zhejiang 1,270 0 1 0 0.08%
Hunan 1,019 0 4 0 0.39%
Anhui 991 0 6 0 0.61%
Heilongjiang 947 0 13 0 1.37%
Beijing 933 0 9 0 0.96%
Jiangxi 932 0 1 0 0.11%
Shandong 804 0 7 0 0.87%
Shanghai 750 +1 7 0 0.93%
Xinjiang 724 +28 3 0 0.41%
Jiangsu 658 0 0 0 0%
Sichuan 609 +1 3 0 0.49%
Chongqing 583 0 6 0 1.03%
Fujian 367 0 1 0 0.27%
Hebei 349 0 6 0 1.72%
Shaanxi 326 0 3 0 0.92%
Inner Mongolia 258 0 1 0 0.39%
Liaoning 255 0 2 0 0.78%
Guangxi 255 +2 2 0 0.78%
Tianjin 205 0 3 0 1.46%
Shanxi 201 0 0 0 0%
Yunnan 191 0 2 0 1.05%
Hainan 171 0 6 0 3.51%
Gansu 167 0 2 0 1.2%
Jilin 157 0 2 0 1.27%
Guizhou 147 0 2 0 1.36%
Ningxia 75 0 0 0 0%
Macau 46 0 0 0 0%
Qinghai 18 0 0 0 0%
Tibet 1 0 0 0 0%