Feestdagen en vieringen in Brunei Darussalam

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 23 Zondag Nationale Dag Feestdag
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
Maart 22 Zondag Nachtreis Moslim feestdag
April 24 Vrijdag Ramadan Start Feestdag
Mei 19 Dinsdag Laylatul Qadr (Night of Power) Feestdag
Mei 24 Zondag Eid ul Fitr Feestdag
Mei 31 Zondag Royal Brunei Armed Forces Day Feestdag
Juni 21 Zondag Juni Solstice Seizoen
Juli 15 Woensdag Sultan's verjaardag Feestdag
Juli 31 Vrijdag Eid ul Adha Feestdag
Augustus 20 Donderdag Muharram / Islamitisch Nieuwjaar Moslim feestdag
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 23 Dinsdag Nationale Dag Feestdag
Maart 11 Donderdag Nachtreis Moslim feestdag
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 13 Dinsdag Ramadan Start Feestdag
Mei 8 Zaterdag Laylatul Qadr (Night of Power) Feestdag
Mei 13 Donderdag Eid ul Fitr Feestdag
Mei 31 Maandag Royal Brunei Armed Forces Day Feestdag
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Juli 15 Donderdag Sultan's verjaardag Feestdag
Juli 20 Dinsdag Eid ul Adha Feestdag
Augustus 10 Dinsdag Muharram / Islamitisch Nieuwjaar Moslim feestdag
September 23 Donderdag Equinox september Seizoen
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 23 Woensdag Nationale Dag Feestdag
Maart 1 Dinsdag Nachtreis Moslim feestdag
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 3 Zondag Ramadan Start Feestdag
April 28 Donderdag Laylatul Qadr (Night of Power) Feestdag
Mei 3 Dinsdag Eid ul Fitr Feestdag
Mei 31 Dinsdag Royal Brunei Armed Forces Day Feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juli 10 Zondag Eid ul Adha Feestdag
Juli 15 Vrijdag Sultan's verjaardag Feestdag
Juli 30 Zaterdag Muharram / Islamitisch Nieuwjaar Moslim feestdag
September 23 Vrijdag Equinox september Seizoen
December 22 Donderdag Solstice december Seizoen
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 18 Zaterdag Nachtreis Moslim feestdag
Februari 23 Donderdag Nationale Dag Feestdag
Maart 21 Dinsdag Maart equinox Seizoen
Maart 23 Donderdag Ramadan Start Feestdag
April 17 Maandag Laylatul Qadr (Night of Power) Feestdag
April 22 Zaterdag Eid ul Fitr Feestdag
Mei 31 Woensdag Royal Brunei Armed Forces Day Feestdag
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Juni 29 Donderdag Eid ul Adha Feestdag
Juli 15 Zaterdag Sultan's verjaardag Feestdag
Juli 19 Woensdag Muharram / Islamitisch Nieuwjaar Moslim feestdag
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
December 22 Vrijdag Solstice december Seizoen
December 25 Maandag Kerstdag Nationale feestdag