Feestdagen en vieringen in de Cook Eilanden

Jaar 2019

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Dinsdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Maart 20 Woensdag Maart equinox Seizoen
April 19 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 22 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 25 Donderdag ANZAC Day Nationale feestdag
Juni 3 Maandag Koninginnedag Feestdag
Juni 21 Vrijdag Juni Solstice Seizoen
Augustus 4 Zondag Dag van de Grondwet Feestdag
Augustus 5 Maandag Dag van de Grondwet waargenomen Feestdag
September 22 Zondag Equinox september Seizoen
Oktober 26 Zaterdag Evangeliedag Feestdag
December 21 Zaterdag Solstice december Seizoen
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Donderdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Maart 19 Donderdag Maart equinox Seizoen
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 13 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 25 Zaterdag ANZAC Day Nationale feestdag
Juni 1 Maandag Koninginnedag Feestdag
Juni 20 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Augustus 4 Dinsdag Dag van de Grondwet Feestdag
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
Oktober 26 Maandag Evangeliedag Feestdag
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Maart 19 Vrijdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 25 Zondag ANZAC Day Nationale feestdag
April 26 Maandag ANZAC Day waargenomen Nationale feestdag
Juni 7 Maandag Koninginnedag Feestdag
Juni 20 Zondag Juni Solstice Seizoen
Augustus 4 Woensdag Dag van de Grondwet Feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
Oktober 26 Dinsdag Evangeliedag Feestdag
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 25 Maandag ANZAC Day Nationale feestdag
Juni 6 Maandag Koninginnedag Feestdag
Juni 20 Maandag Juni Solstice Seizoen
Augustus 4 Donderdag Dag van de Grondwet Feestdag
September 22 Donderdag Equinox september Seizoen
Oktober 26 Woensdag Evangeliedag Feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag Nationale feestdag