Oktober feestdagen in Cyprus

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 1 Vrijdag Cyprus Independence Day
Oktober 28 Donderdag Ochi Dag
Oktober 31 Zondag Zomertijd eindigt

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 1 Zaterdag Cyprus Independence Day
Oktober 28 Vrijdag Ochi Dag
Oktober 30 Zondag Zomertijd eindigt

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 1 Zondag Cyprus Independence Day
Oktober 28 Zaterdag Ochi Dag
Oktober 29 Zondag Zomertijd eindigt

Jaar 2024

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 1 Dinsdag Cyprus Independence Day
Oktober 27 Zondag Zomertijd eindigt
Oktober 28 Maandag Ochi Dag