Feestdagen en vieringen in Gibraltar

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 14 Vrijdag Valentijnsdag Viering
Maart 9 Maandag Commonwealth Day Viering
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
Maart 22 Zondag Moederdag Viering
Maart 29 Zondag Zomertijd begint Zomertijd
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 12 Zondag Paaszondag Viering
April 28 Dinsdag Workers 'Memorial Day Feestdag
Mei 1 Vrijdag May Day Nationale feestdag
Mei 25 Maandag Spring Bank Holiday Feestdag
Juni 15 Maandag Koninginnedag Feestdag
Juni 20 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Juni 21 Zondag Vaderdag Viering
Augustus 31 Maandag Late Summer Bank Holiday Feestdag
September 10 Donderdag Gibraltar Day Feestdag
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
Oktober 25 Zondag Zomertijd eindigt Zomertijd
Oktober 31 Zaterdag Halloween Viering
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 24 Donderdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 28 Maandag Kerstfeestdag Feestdag
December 31 Donderdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 14 Zondag Valentijnsdag Viering
Maart 8 Maandag Commonwealth Day Viering
Maart 14 Zondag Moederdag Viering
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
Maart 28 Zondag Zomertijd begint Zomertijd
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 4 Zondag Paaszondag Viering
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 28 Woensdag Workers 'Memorial Day Feestdag
Mei 1 Zaterdag May Day Nationale feestdag
Mei 3 Maandag May Day waargenomen Feestdag
Mei 31 Maandag Spring Bank Holiday Feestdag
Juni 20 Zondag Vaderdag Viering
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Juni 21 Maandag Koninginnedag Feestdag
Augustus 30 Maandag Late Summer Bank Holiday Feestdag
September 10 Vrijdag Gibraltar Day Feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
Oktober 31 Zondag Zomertijd eindigt Zomertijd
Oktober 31 Zondag Halloween Viering
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 24 Vrijdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 27 Maandag Kerstfeestdag Feestdag
December 28 Dinsdag Kerstfeestdag Feestdag
December 28 Dinsdag Boxing Day waargenomen Feestdag
December 31 Vrijdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 3 Maandag New Year's Day waargenomen Feestdag
Februari 14 Maandag Valentijnsdag Viering
Maart 14 Maandag Commonwealth Day Viering
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
Maart 27 Zondag Zomertijd begint Zomertijd
Maart 27 Zondag Moederdag Viering
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 17 Zondag Paaszondag Viering
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 28 Donderdag Workers 'Memorial Day Feestdag
Mei 1 Zondag May Day Nationale feestdag
Mei 2 Maandag May Day waargenomen Feestdag
Mei 30 Maandag Spring Bank Holiday Feestdag
Juni 19 Zondag Vaderdag Viering
Juni 20 Maandag Koninginnedag Feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Augustus 29 Maandag Late Summer Bank Holiday Feestdag
September 10 Zaterdag Gibraltar Day Feestdag
September 12 Maandag Gibraltar Day waargenomen Feestdag
September 23 Vrijdag Equinox september Seizoen
Oktober 30 Zondag Zomertijd eindigt Zomertijd
Oktober 31 Maandag Halloween Viering
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 24 Zaterdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 27 Dinsdag Kerstfeestdag Feestdag
December 31 Zaterdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 2 Maandag New Year's Day waargenomen Feestdag
Februari 14 Dinsdag Valentijnsdag Viering
Maart 13 Maandag Commonwealth Day Viering
Maart 19 Zondag Moederdag Viering
Maart 20 Maandag Maart equinox Seizoen
Maart 26 Zondag Zomertijd begint Zomertijd
April 7 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 9 Zondag Paaszondag Viering
April 10 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 28 Vrijdag Workers 'Memorial Day Feestdag
Mei 1 Maandag May Day Nationale feestdag
Mei 29 Maandag Spring Bank Holiday Feestdag
Juni 18 Zondag Vaderdag Viering
Juni 19 Maandag Koninginnedag Feestdag
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Augustus 28 Maandag Late Summer Bank Holiday Feestdag
September 10 Zondag Gibraltar Day Feestdag
September 11 Maandag Gibraltar Day waargenomen Feestdag
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
Oktober 29 Zondag Zomertijd eindigt Zomertijd
Oktober 31 Dinsdag Halloween Viering
December 22 Vrijdag Solstice december Seizoen
December 24 Zondag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Maandag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Dinsdag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zondag Oudejaarsavond Viering