Nationale feestdagen in Guernsey

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag
April 18 Maandag Paasmaandag
December 25 Zondag Kerstdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag
December 27 Dinsdag Banksluitingsdagen

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag
April 10 Maandag Paasmaandag
December 25 Maandag Kerstdag
December 26 Dinsdag Tweede kerstdag

Jaar 2024

Datum Weekdag Naam van feestdag
Januari 1 Maandag Nieuwjaarsdag
April 1 Maandag Paasmaandag
December 25 Woensdag Kerstdag
December 26 Donderdag Tweede kerstdag

Jaar 2025

Datum Weekdag Naam van feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag
April 21 Maandag Paasmaandag
December 25 Donderdag Kerstdag
December 26 Vrijdag Tweede kerstdag