Feestdagen en vieringen in Italië

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Woensdag Driekoningen Gemeenschappelijke lokale feestdag
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 4 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 25 Zondag Het feest van San Marco Lokale feestdag
April 25 Zondag Bevrijdingsdag Nationale feestdag
Mei 1 Zaterdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Juni 2 Woensdag Dag van de Republiek Feestdag
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Donderdag Het feest van St. John (Florence, Genua, Turijn) Lokale feestdag
Juni 29 Dinsdag Het feest van St. Peter en St. Paul (Rome) Lokale feestdag
Augustus 15 Zondag Hemelvaart van Maria / Ferragosto Nationale feestdag
September 19 Zondag Het Feest van Sint Januarius (Napels) Lokale feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
November 1 Maandag Allerheiligen Dag van de Stilte
December 7 Dinsdag Het feest van St. Ambrose (Milan) Lokale feestdag
December 8 Woensdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag St. Stephen's Day Nationale feestdag
December 31 Vrijdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Donderdag Driekoningen Gemeenschappelijke lokale feestdag
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 17 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 25 Maandag Het feest van San Marco Lokale feestdag
April 25 Maandag Bevrijdingsdag Nationale feestdag
Mei 1 Zondag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Juni 2 Donderdag Dag van de Republiek Feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Vrijdag Het feest van St. John (Florence, Genua, Turijn) Lokale feestdag
Juni 29 Woensdag Het feest van St. Peter en St. Paul (Rome) Lokale feestdag
Augustus 15 Maandag Hemelvaart van Maria / Ferragosto Nationale feestdag
September 19 Maandag Het Feest van Sint Januarius (Napels) Lokale feestdag
September 23 Vrijdag Equinox september Seizoen
November 1 Dinsdag Allerheiligen Dag van de Stilte
December 7 Woensdag Het feest van St. Ambrose (Milan) Lokale feestdag
December 8 Donderdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag St. Stephen's Day Nationale feestdag
December 31 Zaterdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Vrijdag Driekoningen Gemeenschappelijke lokale feestdag
Maart 20 Maandag Maart equinox Seizoen
April 7 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 9 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 10 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 25 Dinsdag Het feest van San Marco Lokale feestdag
April 25 Dinsdag Bevrijdingsdag Nationale feestdag
Mei 1 Maandag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Juni 2 Vrijdag Dag van de Republiek Feestdag
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Zaterdag Het feest van St. John (Florence, Genua, Turijn) Lokale feestdag
Juni 29 Donderdag Het feest van St. Peter en St. Paul (Rome) Lokale feestdag
Augustus 15 Dinsdag Hemelvaart van Maria / Ferragosto Nationale feestdag
September 19 Dinsdag Het Feest van Sint Januarius (Napels) Lokale feestdag
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
November 1 Woensdag Allerheiligen Dag van de Stilte
December 7 Donderdag Het feest van St. Ambrose (Milan) Lokale feestdag
December 8 Vrijdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 22 Vrijdag Solstice december Seizoen
December 25 Maandag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Dinsdag St. Stephen's Day Nationale feestdag
December 31 Zondag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2024

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Maandag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Zaterdag Driekoningen Gemeenschappelijke lokale feestdag
Maart 20 Woensdag Maart equinox Seizoen
Maart 29 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
Maart 31 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 1 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 25 Donderdag Het feest van San Marco Lokale feestdag
April 25 Donderdag Bevrijdingsdag Nationale feestdag
Mei 1 Woensdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Juni 2 Zondag Dag van de Republiek Feestdag
Juni 20 Donderdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Maandag Het feest van St. John (Florence, Genua, Turijn) Lokale feestdag
Juni 29 Zaterdag Het feest van St. Peter en St. Paul (Rome) Lokale feestdag
Augustus 15 Donderdag Hemelvaart van Maria / Ferragosto Nationale feestdag
September 19 Donderdag Het Feest van Sint Januarius (Napels) Lokale feestdag
September 22 Zondag Equinox september Seizoen
November 1 Vrijdag Allerheiligen Dag van de Stilte
December 7 Zaterdag Het feest van St. Ambrose (Milan) Lokale feestdag
December 8 Zondag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Zaterdag Solstice december Seizoen
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Donderdag St. Stephen's Day Nationale feestdag
December 31 Dinsdag Oudejaarsavond Viering