Nationale feestdagen in Italië

Jaar 2019

Datum Weekdag Naam van feestdag
Januari 1 Dinsdag Nieuwjaarsdag
April 22 Maandag Paasmaandag
April 25 Donderdag Bevrijdingsdag
Augustus 15 Donderdag Hemelvaart van Maria / Ferragosto
December 25 Woensdag Kerstdag
December 26 Donderdag St. Stephen's Day

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag
April 13 Maandag Paasmaandag
April 25 Zaterdag Bevrijdingsdag
Augustus 15 Zaterdag Hemelvaart van Maria / Ferragosto
December 25 Vrijdag Kerstdag
December 26 Zaterdag St. Stephen's Day

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag
April 5 Maandag Paasmaandag
April 25 Zondag Bevrijdingsdag
Augustus 15 Zondag Hemelvaart van Maria / Ferragosto
December 25 Zaterdag Kerstdag
December 26 Zondag St. Stephen's Day

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag
April 18 Maandag Paasmaandag
April 25 Maandag Bevrijdingsdag
Augustus 15 Maandag Hemelvaart van Maria / Ferragosto
December 25 Zondag Kerstdag
December 26 Maandag St. Stephen's Day