Feestdagen en vieringen in Japan

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 2 Zaterdag 2 januari Bank Holiday Banksluitingsdagen
Januari 3 Zondag 3 januari Bank Holiday Banksluitingsdagen
Januari 11 Maandag Coming of Age Day Nationale feestdag
Februari 11 Donderdag National Foundation Day Nationale feestdag
Februari 14 Zondag Valentijnsdag Viering
Februari 23 Dinsdag Emperor's Verjaardag Nationale feestdag
Maart 3 Woensdag Dolls 'Festival / Girls' Festival Viering
Maart 20 Zaterdag Lente Equinox Nationale feestdag
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 29 Donderdag Sh? Wa Day Nationale feestdag
Mei 3 Maandag Constitution Memorial Day Nationale feestdag
Mei 4 Dinsdag Greenery Dag Nationale feestdag
Mei 5 Woensdag Kinderdag Viering
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Juli 7 Woensdag Star Festival Viering
Juli 19 Maandag Sea Day Nationale feestdag
Augustus 6 Vrijdag Hiroshima Memorial Day Viering
Augustus 9 Maandag Nagasaki Memorial Day Viering
Augustus 11 Woensdag Dag Mountain Nationale feestdag
September 20 Maandag Respect voor de Oude Dag Nationale feestdag
September 23 Donderdag Equinox september Seizoen
September 23 Donderdag Herfst Equinox Nationale feestdag
Oktober 11 Maandag Gezondheid en sportdag Nationale feestdag
November 3 Woensdag Dag van de cultuur Nationale feestdag
November 15 Maandag 7-5-3 Dag Viering
November 23 Dinsdag Labor Thanksgiving Day Nationale feestdag
December 22 Woensdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstmis- Gazetted feestdag
December 31 Vrijdag 31 december Bank Holiday Banksluitingsdagen

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 2 Zondag 2 januari Bank Holiday Banksluitingsdagen
Januari 3 Maandag 3 januari Bank Holiday Banksluitingsdagen
Januari 10 Maandag Coming of Age Day Nationale feestdag
Februari 11 Vrijdag National Foundation Day Nationale feestdag
Februari 14 Maandag Valentijnsdag Viering
Februari 23 Woensdag Emperor's Verjaardag Nationale feestdag
Maart 3 Donderdag Dolls 'Festival / Girls' Festival Viering
Maart 21 Maandag Maart equinox Seizoen
Maart 21 Maandag Lente Equinox Nationale feestdag
April 29 Vrijdag Sh? Wa Day Nationale feestdag
Mei 3 Dinsdag Constitution Memorial Day Nationale feestdag
Mei 4 Woensdag Greenery Dag Nationale feestdag
Mei 5 Donderdag Kinderdag Viering
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juli 7 Donderdag Star Festival Viering
Juli 18 Maandag Sea Day Nationale feestdag
Augustus 6 Zaterdag Hiroshima Memorial Day Viering
Augustus 9 Dinsdag Nagasaki Memorial Day Viering
Augustus 11 Donderdag Dag Mountain Nationale feestdag
September 19 Maandag Respect voor de Oude Dag Nationale feestdag
September 23 Vrijdag Equinox september Seizoen
September 23 Vrijdag Herfst Equinox Nationale feestdag
Oktober 10 Maandag Gezondheid en sportdag Nationale feestdag
November 3 Donderdag Dag van de cultuur Nationale feestdag
November 15 Dinsdag 7-5-3 Dag Viering
November 23 Woensdag Labor Thanksgiving Day Nationale feestdag
December 22 Donderdag Solstice december Seizoen
December 25 Zondag Kerstmis- Gazetted feestdag
December 31 Zaterdag 31 december Bank Holiday Banksluitingsdagen

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 2 Maandag New Year's Day waargenomen Feestdag
Januari 2 Maandag 2 januari Bank Holiday Banksluitingsdagen
Januari 3 Dinsdag 3 januari Bank Holiday Banksluitingsdagen
Januari 9 Maandag Coming of Age Day Nationale feestdag
Februari 11 Zaterdag National Foundation Day Nationale feestdag
Februari 14 Dinsdag Valentijnsdag Viering
Februari 23 Donderdag Emperor's Verjaardag Nationale feestdag
Maart 3 Vrijdag Dolls 'Festival / Girls' Festival Viering
Maart 21 Dinsdag Maart equinox Seizoen
Maart 21 Dinsdag Lente Equinox Nationale feestdag
April 29 Zaterdag Sh? Wa Day Nationale feestdag
Mei 3 Woensdag Constitution Memorial Day Nationale feestdag
Mei 4 Donderdag Greenery Dag Nationale feestdag
Mei 5 Vrijdag Kinderdag Viering
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Juli 7 Vrijdag Star Festival Viering
Juli 17 Maandag Sea Day Nationale feestdag
Augustus 6 Zondag Hiroshima Memorial Day Viering
Augustus 9 Woensdag Nagasaki Memorial Day Viering
Augustus 11 Vrijdag Dag Mountain Nationale feestdag
September 18 Maandag Respect voor de Oude Dag Nationale feestdag
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
September 23 Zaterdag Herfst Equinox Nationale feestdag
Oktober 9 Maandag Gezondheid en sportdag Nationale feestdag
November 3 Vrijdag Dag van de cultuur Nationale feestdag
November 15 Woensdag 7-5-3 Dag Viering
November 23 Donderdag Labor Thanksgiving Day Nationale feestdag
December 22 Vrijdag Solstice december Seizoen
December 25 Maandag Kerstmis- Gazetted feestdag
December 31 Zondag 31 december Bank Holiday Banksluitingsdagen

Jaar 2024

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Maandag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 2 Dinsdag 2 januari Bank Holiday Banksluitingsdagen
Januari 3 Woensdag 3 januari Bank Holiday Banksluitingsdagen
Januari 8 Maandag Coming of Age Day Nationale feestdag
Februari 11 Zondag National Foundation Day Nationale feestdag
Februari 12 Maandag Nationale Stichting Dag waargenomen Nationale feestdag
Februari 14 Woensdag Valentijnsdag Viering
Februari 23 Vrijdag Emperor's Verjaardag Nationale feestdag
Maart 3 Zondag Dolls 'Festival / Girls' Festival Viering
Maart 20 Woensdag Maart equinox Seizoen
Maart 20 Woensdag Lente Equinox Nationale feestdag
April 29 Maandag Sh? Wa Day Nationale feestdag
Mei 3 Vrijdag Constitution Memorial Day Nationale feestdag
Mei 4 Zaterdag Greenery Dag Nationale feestdag
Mei 5 Zondag Kinderdag Viering
Mei 6 Maandag Children's Day waargenomen Nationale feestdag
Juni 21 Vrijdag Juni Solstice Seizoen
Juli 7 Zondag Star Festival Viering
Juli 15 Maandag Sea Day Nationale feestdag
Augustus 6 Dinsdag Hiroshima Memorial Day Viering
Augustus 9 Vrijdag Nagasaki Memorial Day Viering
Augustus 11 Zondag Dag Mountain Nationale feestdag
Augustus 12 Maandag Mountain Day waargenomen Nationale feestdag
September 16 Maandag Respect voor de Oude Dag Nationale feestdag
September 22 Zondag Equinox september Seizoen
September 22 Zondag Herfst Equinox Nationale feestdag
September 23 Maandag Herfst Equinox waargenomen Nationale feestdag
Oktober 14 Maandag Gezondheid en sportdag Nationale feestdag
November 3 Zondag Dag van de cultuur Nationale feestdag
November 4 Maandag Dag van de Cultuur waargenomen Nationale feestdag
November 15 Vrijdag 7-5-3 Dag Viering
November 23 Zaterdag Labor Thanksgiving Day Nationale feestdag
December 21 Zaterdag Solstice december Seizoen
December 25 Woensdag Kerstmis- Gazetted feestdag
December 31 Dinsdag 31 december Bank Holiday Banksluitingsdagen