Feestdagen en vieringen in Kiribati

Jaar 2019

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Dinsdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Maart 8 Vrijdag Internationale Vrouwendag Viering door de Verenigde Naties
Maart 21 Donderdag Maart equinox Seizoen
April 19 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 22 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Juni 22 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Juli 11 Donderdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 15 Maandag Unimwane Day Feestdag
Juli 16 Dinsdag Unaine Day Feestdag
Augustus 5 Maandag Dag van de jeugd Viering
September 23 Maandag Equinox september Seizoen
December 11 Woensdag Mensenrechten en vredesdag Feestdag
December 22 Zondag Solstice december Seizoen
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Donderdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Maart 8 Zondag Internationale Vrouwendag Viering door de Verenigde Naties
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 13 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Juni 21 Zondag Juni Solstice Seizoen
Juli 11 Zaterdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 15 Woensdag Unimwane Day Feestdag
Juli 16 Donderdag Unaine Day Feestdag
Augustus 3 Maandag Dag van de jeugd Viering
September 23 Woensdag Equinox september Seizoen
December 11 Vrijdag Mensenrechten en vredesdag Feestdag
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Maart 8 Maandag Internationale Vrouwendag Viering door de Verenigde Naties
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Juli 11 Zondag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 15 Donderdag Unimwane Day Feestdag
Juli 16 Vrijdag Unaine Day Feestdag
Augustus 2 Maandag Dag van de jeugd Viering
September 23 Donderdag Equinox september Seizoen
December 11 Zaterdag Mensenrechten en vredesdag Feestdag
December 22 Woensdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Maart 8 Dinsdag Internationale Vrouwendag Viering door de Verenigde Naties
Maart 21 Maandag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juli 11 Maandag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 15 Vrijdag Unimwane Day Feestdag
Juli 16 Zaterdag Unaine Day Feestdag
Augustus 1 Maandag Dag van de jeugd Viering
September 23 Vrijdag Equinox september Seizoen
December 11 Zondag Mensenrechten en vredesdag Feestdag
December 22 Donderdag Solstice december Seizoen
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag Nationale feestdag