Nationale feestdagen in Libanon

Jaar 2019

Datum Weekdag Naam van feestdag
April 22 Maandag Paasmaandag
Mei 30 Donderdag Hemelvaart
December 25 Woensdag Kerstdag

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag
April 13 Maandag Paasmaandag
Mei 21 Donderdag Hemelvaart
December 25 Vrijdag Kerstdag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag
April 5 Maandag Paasmaandag
Mei 13 Donderdag Hemelvaart
December 25 Zaterdag Kerstdag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag
April 18 Maandag Paasmaandag
Mei 26 Donderdag Hemelvaart
December 25 Zondag Kerstdag