Feestdagen en vieringen in Malta

Jaar 2019

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Dinsdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 10 Zondag Feest van Saint Paul's Shipwreck Nationale feestdag
Maart 19 Dinsdag Feest van Sint-Jozef Nationale feestdag
Maart 31 Zondag Freedom Day Nationale feestdag
April 19 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 21 Zondag Paaszondag Viering
April 22 Maandag Paasmaandag (feestdag) Banksluitingsdagen
Mei 1 Woensdag Dag van de Arbeid / May Day Nationale feestdag
Juni 7 Vrijdag Sette Giugno Nationale feestdag
Juni 29 Zaterdag Feest van de Heiligen Peter en Paul Nationale feestdag
Augustus 15 Donderdag Het feest van de Hemelvaart van Maria Nationale feestdag
September 8 Zondag Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning Nationale feestdag
September 21 Zaterdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
December 8 Zondag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 13 Vrijdag Dag van de Republiek Feestdag
December 24 Dinsdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Donderdag Boxing Day (feestdag) Banksluitingsdagen
December 31 Dinsdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 10 Maandag Feest van Saint Paul's Shipwreck Nationale feestdag
Maart 19 Donderdag Feest van Sint-Jozef Nationale feestdag
Maart 31 Dinsdag Freedom Day Nationale feestdag
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 12 Zondag Paaszondag Viering
April 13 Maandag Paasmaandag (feestdag) Banksluitingsdagen
Mei 1 Vrijdag Dag van de Arbeid / May Day Nationale feestdag
Juni 7 Zondag Sette Giugno Nationale feestdag
Juni 29 Maandag Feest van de Heiligen Peter en Paul Nationale feestdag
Augustus 15 Zaterdag Het feest van de Hemelvaart van Maria Nationale feestdag
September 8 Dinsdag Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning Nationale feestdag
September 21 Maandag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
December 8 Dinsdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 13 Zondag Dag van de Republiek Feestdag
December 24 Donderdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Boxing Day (feestdag) Banksluitingsdagen
December 31 Donderdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 10 Woensdag Feest van Saint Paul's Shipwreck Nationale feestdag
Maart 19 Vrijdag Feest van Sint-Jozef Nationale feestdag
Maart 31 Woensdag Freedom Day Nationale feestdag
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 4 Zondag Paaszondag Viering
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Zaterdag Dag van de Arbeid / May Day Nationale feestdag
Juni 7 Maandag Sette Giugno Nationale feestdag
Juni 29 Dinsdag Feest van de Heiligen Peter en Paul Nationale feestdag
Augustus 15 Zondag Het feest van de Hemelvaart van Maria Nationale feestdag
September 8 Woensdag Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning Nationale feestdag
September 21 Dinsdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
December 8 Woensdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 13 Maandag Dag van de Republiek Feestdag
December 24 Vrijdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 31 Vrijdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 10 Donderdag Feest van Saint Paul's Shipwreck Nationale feestdag
Maart 19 Zaterdag Feest van Sint-Jozef Nationale feestdag
Maart 31 Donderdag Freedom Day Nationale feestdag
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 17 Zondag Paaszondag Viering
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Zondag Dag van de Arbeid / May Day Nationale feestdag
Juni 7 Dinsdag Sette Giugno Nationale feestdag
Juni 29 Woensdag Feest van de Heiligen Peter en Paul Nationale feestdag
Augustus 15 Maandag Het feest van de Hemelvaart van Maria Nationale feestdag
September 8 Donderdag Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning Nationale feestdag
September 21 Woensdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
December 8 Donderdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 13 Dinsdag Dag van de Republiek Feestdag
December 24 Zaterdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zaterdag Oudejaarsavond Viering