Feestdagen en vieringen in Peru

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Woensdag De Drie Wijzen Day Viering
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 1 Donderdag Witte donderdag Dag van de Stilte
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 4 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
Mei 1 Zaterdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 9 Zondag Moederdag Viering
Juni 7 Maandag Dag van de Vlag Feestdag
Juni 20 Zondag Juni Solstice Seizoen
Juni 20 Zondag Vaderdag Viering
Juni 24 Donderdag Farmer Day Viering
Juni 24 Donderdag Inti Raymi Day Viering
Juni 29 Dinsdag St. Peter en St. Paul Nationale feestdag
Juli 28 Woensdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 29 Donderdag Independence Day (dag 2) Nationale feestdag
Augustus 30 Maandag Santa Rosa de Lima Nationale feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
September 24 Vrijdag Armed Forces Day Viering
Oktober 8 Vrijdag Slag bij Angamos Nationale feestdag
November 1 Maandag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 2 Dinsdag Allerzielen Christelijke feestdag
December 8 Woensdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 24 Vrijdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Vrijdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Donderdag De Drie Wijzen Day Viering
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 14 Donderdag Witte donderdag Dag van de Stilte
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 17 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
Mei 1 Zondag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 8 Zondag Moederdag Viering
Juni 7 Dinsdag Dag van de Vlag Feestdag
Juni 19 Zondag Vaderdag Viering
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Vrijdag Farmer Day Viering
Juni 24 Vrijdag Inti Raymi Day Viering
Juni 29 Woensdag St. Peter en St. Paul Nationale feestdag
Juli 28 Donderdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 29 Vrijdag Independence Day (dag 2) Nationale feestdag
Augustus 30 Dinsdag Santa Rosa de Lima Nationale feestdag
September 22 Donderdag Equinox september Seizoen
September 24 Zaterdag Armed Forces Day Viering
Oktober 8 Zaterdag Slag bij Angamos Nationale feestdag
November 1 Dinsdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 2 Woensdag Allerzielen Christelijke feestdag
December 8 Donderdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 24 Zaterdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Kerstdag waargenomen Feestdag
December 31 Zaterdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Vrijdag De Drie Wijzen Day Viering
Maart 20 Maandag Maart equinox Seizoen
April 6 Donderdag Witte donderdag Dag van de Stilte
April 7 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 9 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
Mei 1 Maandag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 14 Zondag Moederdag Viering
Juni 7 Woensdag Dag van de Vlag Feestdag
Juni 18 Zondag Vaderdag Viering
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Zaterdag Farmer Day Viering
Juni 24 Zaterdag Inti Raymi Day Viering
Juni 29 Donderdag St. Peter en St. Paul Nationale feestdag
Juli 28 Vrijdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 29 Zaterdag Independence Day (dag 2) Nationale feestdag
Augustus 30 Woensdag Santa Rosa de Lima Nationale feestdag
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
September 24 Zondag Armed Forces Day Viering
Oktober 8 Zondag Slag bij Angamos Nationale feestdag
November 1 Woensdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 2 Donderdag Allerzielen Christelijke feestdag
December 8 Vrijdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Donderdag Solstice december Seizoen
December 24 Zondag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Maandag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zondag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2024

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Maandag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Zaterdag De Drie Wijzen Day Viering
Maart 19 Dinsdag Maart equinox Seizoen
Maart 28 Donderdag Witte donderdag Dag van de Stilte
Maart 29 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
Maart 31 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
Mei 1 Woensdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 12 Zondag Moederdag Viering
Juni 7 Vrijdag Dag van de Vlag Feestdag
Juni 16 Zondag Vaderdag Viering
Juni 20 Donderdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Maandag Inti Raymi Day Viering
Juni 24 Maandag Farmer Day Viering
Juni 29 Zaterdag St. Peter en St. Paul Nationale feestdag
Juli 28 Zondag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 29 Maandag Independence Day (dag 2) Nationale feestdag
Augustus 30 Vrijdag Santa Rosa de Lima Nationale feestdag
September 22 Zondag Equinox september Seizoen
September 24 Dinsdag Armed Forces Day Viering
Oktober 8 Dinsdag Slag bij Angamos Nationale feestdag
November 1 Vrijdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 2 Zaterdag Allerzielen Christelijke feestdag
December 8 Zondag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Zaterdag Solstice december Seizoen
December 24 Dinsdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Dinsdag Oudejaarsavond Viering