Feestdagen en vieringen in Saint Barthelemy

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 24 Maandag Carnaval maandag Feestdag
Februari 26 Woensdag Carnaval / Aswoensdag Dag van de Stilte
Maart 19 Donderdag Maart equinox Seizoen
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 13 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Vrijdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 8 Vrijdag Dag van de Overwinning Feestdag
Mei 21 Donderdag Hemelvaart Nationale feestdag
Juni 1 Maandag Witte maandag Nationale feestdag
Juni 20 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Juli 14 Dinsdag Nationale Dag Feestdag
Augustus 15 Zaterdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
Oktober 9 Vrijdag Dag van de afschaffing Feestdag
November 1 Zondag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 11 Woensdag Wapenstilstand Feestdag
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 15 Maandag Carnaval maandag Feestdag
Februari 17 Woensdag Carnaval / Aswoensdag Dag van de Stilte
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Zaterdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 8 Zaterdag Dag van de Overwinning Feestdag
Mei 13 Donderdag Hemelvaart Nationale feestdag
Mei 24 Maandag Witte maandag Nationale feestdag
Juni 20 Zondag Juni Solstice Seizoen
Juli 14 Woensdag Nationale Dag Feestdag
Augustus 15 Zondag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
Oktober 9 Zaterdag Dag van de afschaffing Feestdag
November 1 Maandag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 11 Donderdag Wapenstilstand Feestdag
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 28 Maandag Carnaval maandag Feestdag
Maart 2 Woensdag Carnaval / Aswoensdag Dag van de Stilte
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Zondag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 8 Zondag Dag van de Overwinning Feestdag
Mei 26 Donderdag Hemelvaart Nationale feestdag
Juni 6 Maandag Witte maandag Nationale feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juli 14 Donderdag Nationale Dag Feestdag
Augustus 15 Maandag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 22 Donderdag Equinox september Seizoen
Oktober 9 Zondag Dag van de afschaffing Feestdag
November 1 Dinsdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 11 Vrijdag Wapenstilstand Feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Februari 20 Maandag Carnaval maandag Feestdag
Februari 22 Woensdag Carnaval / Aswoensdag Dag van de Stilte
Maart 20 Maandag Maart equinox Seizoen
April 7 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 10 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Maandag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 8 Maandag Dag van de Overwinning Feestdag
Mei 18 Donderdag Hemelvaart Nationale feestdag
Mei 29 Maandag Witte maandag Nationale feestdag
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Juli 14 Vrijdag Nationale Dag Feestdag
Augustus 15 Dinsdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
Oktober 9 Maandag Dag van de afschaffing Feestdag
November 1 Woensdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 11 Zaterdag Wapenstilstand Feestdag
December 21 Donderdag Solstice december Seizoen
December 25 Maandag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Dinsdag Tweede kerstdag Nationale feestdag