Feestdagen en vieringen in Sierra Leone

Jaar 2019

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Dinsdag Nieuwjaar Feestdag
Maart 20 Woensdag Maart equinox Seizoen
April 19 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 22 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 27 Zaterdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
April 29 Maandag Independence Day waargenomen Feestdag
Juni 5 Woensdag Suikerfeest Feestdag
Juni 21 Vrijdag Juni Solstice Seizoen
Augustus 12 Maandag Tabaski Feestdag
September 23 Maandag Equinox september Seizoen
November 10 Zondag De Profeet's Birthday Feestdag
December 22 Zondag Solstice december Seizoen
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Donderdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaar Feestdag
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 13 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 27 Maandag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Mei 24 Zondag Suikerfeest Feestdag
Juni 20 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Juli 31 Vrijdag Tabaski Feestdag
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
Oktober 29 Donderdag De Profeet's Birthday Feestdag
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaar Feestdag
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 27 Dinsdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Mei 13 Donderdag Suikerfeest Feestdag
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Juli 20 Dinsdag Tabaski Feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
Oktober 19 Dinsdag De Profeet's Birthday Feestdag
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaar Feestdag
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 27 Woensdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Mei 3 Dinsdag Suikerfeest Feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juli 10 Zondag Tabaski Feestdag
September 23 Vrijdag Equinox september Seizoen
Oktober 8 Zaterdag De Profeet's Birthday Feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag Nationale feestdag