Feestdagen en vieringen in Sierra Leone

Jaar 2024

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Maandag Nieuwjaar Feestdag
Maart 20 Woensdag Maart equinox Seizoen
Maart 29 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 1 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 10 Woensdag Suikerfeest Feestdag
April 27 Zaterdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
April 29 Maandag Independence Day waargenomen Feestdag
Juni 17 Maandag Tabaski Feestdag
Juni 20 Donderdag Juni Solstice Seizoen
September 16 Maandag De Profeet's Birthday Feestdag
September 22 Zondag Equinox september Seizoen
December 21 Zaterdag Solstice december Seizoen
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Donderdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2025

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaar Feestdag
Maart 20 Donderdag Maart equinox Seizoen
Maart 31 Maandag Suikerfeest Feestdag
April 18 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 21 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 27 Zondag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
April 28 Maandag Independence Day waargenomen Feestdag
Juni 7 Zaterdag Tabaski Feestdag
Juni 21 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
September 5 Vrijdag De Profeet's Birthday Feestdag
September 22 Maandag Equinox september Seizoen
December 21 Zondag Solstice december Seizoen
December 25 Donderdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Vrijdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2026

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Donderdag Nieuwjaar Feestdag
Maart 20 Vrijdag Suikerfeest Feestdag
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
April 3 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 6 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 27 Maandag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Mei 27 Woensdag Tabaski Feestdag
Juni 21 Zondag Juni Solstice Seizoen
Augustus 26 Woensdag De Profeet's Birthday Feestdag
September 23 Woensdag Equinox september Seizoen
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2027

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaar Feestdag
Maart 10 Woensdag Suikerfeest Feestdag
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
Maart 26 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
Maart 29 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
April 27 Dinsdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Mei 17 Maandag Tabaski Feestdag
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Augustus 15 Zondag De Profeet's Birthday Feestdag
September 23 Donderdag Equinox september Seizoen
December 22 Woensdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag