Oktober feestdagen in de Verenigde Naties

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 1 Donderdag Internationale dag van oudere personen
Oktober 2 Vrijdag Internationale dag van niet-geweld
Oktober 5 Maandag Wereldleraardag
Oktober 5 Maandag Wereld Habitat Dag
Oktober 9 Vrijdag Wereld Post Dag
Oktober 10 Zaterdag World Mental Health Day
Oktober 11 Zondag Internationale dag van het meisjeskind
Oktober 14 Woensdag Internationale dag voor beperking van natuurrampen
Oktober 15 Donderdag Internationale dag van plattelandsvrouwen
Oktober 16 Vrijdag Wereldvoedseldag
Oktober 17 Zaterdag Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
Oktober 20 Dinsdag Werelddag voor statistieken
Oktober 24 Zaterdag Dag van de Verenigde Naties
Oktober 24 Zaterdag Wereldontwikkelingsinformatiedag
Oktober 27 Dinsdag Werelddag voor audiovisueel erfgoed
Oktober 31 Zaterdag Wereldsteden dag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 1 Vrijdag Internationale dag van oudere personen
Oktober 2 Zaterdag Internationale dag van niet-geweld
Oktober 4 Maandag Wereld Habitat Dag
Oktober 5 Dinsdag Wereldleraardag
Oktober 9 Zaterdag Wereld Post Dag
Oktober 10 Zondag World Mental Health Day
Oktober 11 Maandag Internationale dag van het meisjeskind
Oktober 13 Woensdag Internationale dag voor beperking van natuurrampen
Oktober 15 Vrijdag Internationale dag van plattelandsvrouwen
Oktober 16 Zaterdag Wereldvoedseldag
Oktober 17 Zondag Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
Oktober 24 Zondag Dag van de Verenigde Naties
Oktober 24 Zondag Wereldontwikkelingsinformatiedag
Oktober 27 Woensdag Werelddag voor audiovisueel erfgoed
Oktober 31 Zondag Wereldsteden dag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 1 Zaterdag Internationale dag van oudere personen
Oktober 2 Zondag Internationale dag van niet-geweld
Oktober 3 Maandag Wereld Habitat Dag
Oktober 5 Woensdag Wereldleraardag
Oktober 9 Zondag Wereld Post Dag
Oktober 10 Maandag World Mental Health Day
Oktober 11 Dinsdag Internationale dag van het meisjeskind
Oktober 12 Woensdag Internationale dag voor beperking van natuurrampen
Oktober 15 Zaterdag Internationale dag van plattelandsvrouwen
Oktober 16 Zondag Wereldvoedseldag
Oktober 17 Maandag Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
Oktober 24 Maandag Dag van de Verenigde Naties
Oktober 24 Maandag Wereldontwikkelingsinformatiedag
Oktober 27 Donderdag Werelddag voor audiovisueel erfgoed
Oktober 31 Maandag Wereldsteden dag

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 1 Zondag Internationale dag van oudere personen
Oktober 2 Maandag Internationale dag van niet-geweld
Oktober 2 Maandag Wereld Habitat Dag
Oktober 5 Donderdag Wereldleraardag
Oktober 9 Maandag Wereld Post Dag
Oktober 10 Dinsdag World Mental Health Day
Oktober 11 Woensdag Internationale dag voor beperking van natuurrampen
Oktober 11 Woensdag Internationale dag van het meisjeskind
Oktober 15 Zondag Internationale dag van plattelandsvrouwen
Oktober 16 Maandag Wereldvoedseldag
Oktober 17 Dinsdag Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
Oktober 24 Dinsdag Wereldontwikkelingsinformatiedag
Oktober 24 Dinsdag Dag van de Verenigde Naties
Oktober 27 Vrijdag Werelddag voor audiovisueel erfgoed
Oktober 31 Dinsdag Wereldsteden dag