Feestdagen en vieringen in Venezuela

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Donderdag De Drie Wijzen Day Viering
Februari 28 Maandag Carnaval Viering
Maart 1 Dinsdag Carnaval / Vastenavond Viering
Maart 19 Zaterdag Saint Joseph's Day Nationale feestdag
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 10 Zondag Palmzondag Viering
April 14 Donderdag Witte donderdag Dag van de Stilte
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 17 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 19 Dinsdag Onafhankelijkheidsverklaring Nationale feestdag
Mei 1 Zondag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 26 Donderdag Hemelvaart Nationale feestdag
Juni 16 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Vrijdag Carabobo Battle Nationale feestdag
Juni 29 Woensdag Saint Peter en Saint Paul Nationale feestdag
Juli 5 Dinsdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 24 Zondag Simón Bolívar's Verjaardag Nationale feestdag
Augustus 3 Woensdag Flag's Day Viering
Augustus 4 Donderdag Nationale Guard's Day Viering
Augustus 15 Maandag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 11 Zondag Onze Lieve Vrouw van Coromoto Viering
September 22 Donderdag Equinox september Seizoen
Oktober 12 Woensdag Inheemse Resistance's Day Viering
November 1 Dinsdag Allerheiligen Nationale feestdag
November 2 Woensdag Allerzielen Nationale feestdag
November 27 Zondag Dag van de luchtvaart Viering
December 8 Donderdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 24 Zaterdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Kerstdag waargenomen Feestdag
December 31 Zaterdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Vrijdag De Drie Wijzen Day Viering
Februari 20 Maandag Carnaval Viering
Februari 21 Dinsdag Carnaval / Vastenavond Viering
Maart 19 Zondag Saint Joseph's Day Nationale feestdag
Maart 20 Maandag Maart equinox Seizoen
April 2 Zondag Palmzondag Viering
April 6 Donderdag Witte donderdag Dag van de Stilte
April 7 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 9 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 19 Woensdag Onafhankelijkheidsverklaring Nationale feestdag
Mei 1 Maandag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 18 Donderdag Hemelvaart Nationale feestdag
Juni 8 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Zaterdag Carabobo Battle Nationale feestdag
Juni 29 Donderdag Saint Peter en Saint Paul Nationale feestdag
Juli 5 Woensdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 24 Maandag Simón Bolívar's Verjaardag Nationale feestdag
Augustus 3 Donderdag Flag's Day Viering
Augustus 4 Vrijdag Nationale Guard's Day Viering
Augustus 15 Dinsdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 11 Maandag Onze Lieve Vrouw van Coromoto Viering
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
Oktober 12 Donderdag Inheemse Resistance's Day Viering
November 1 Woensdag Allerheiligen Nationale feestdag
November 2 Donderdag Allerzielen Nationale feestdag
November 27 Maandag Dag van de luchtvaart Viering
December 8 Vrijdag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Donderdag Solstice december Seizoen
December 24 Zondag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Maandag Kerstavond waargenomen Nationale en christelijke feestdag
December 25 Maandag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zondag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2024

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Maandag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Zaterdag De Drie Wijzen Day Viering
Februari 12 Maandag Carnaval Viering
Februari 13 Dinsdag Carnaval / Vastenavond Viering
Maart 19 Dinsdag Saint Joseph's Day Nationale feestdag
Maart 19 Dinsdag Maart equinox Seizoen
Maart 24 Zondag Palmzondag Viering
Maart 28 Donderdag Witte donderdag Dag van de Stilte
Maart 29 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
Maart 31 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 19 Vrijdag Onafhankelijkheidsverklaring Nationale feestdag
Mei 1 Woensdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 9 Donderdag Hemelvaart Nationale feestdag
Mei 30 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 20 Donderdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Maandag Carabobo Battle Nationale feestdag
Juni 29 Zaterdag Saint Peter en Saint Paul Nationale feestdag
Juli 5 Vrijdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 24 Woensdag Simón Bolívar's Verjaardag Nationale feestdag
Augustus 3 Zaterdag Flag's Day Viering
Augustus 4 Zondag Nationale Guard's Day Viering
Augustus 15 Donderdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 11 Woensdag Onze Lieve Vrouw van Coromoto Viering
September 22 Zondag Equinox september Seizoen
Oktober 12 Zaterdag Inheemse Resistance's Day Viering
November 1 Vrijdag Allerheiligen Nationale feestdag
November 2 Zaterdag Allerzielen Nationale feestdag
November 27 Woensdag Dag van de luchtvaart Viering
December 8 Zondag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Zaterdag Solstice december Seizoen
December 24 Dinsdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Dinsdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2025

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Maandag De Drie Wijzen Day Viering
Maart 3 Maandag Carnaval Viering
Maart 4 Dinsdag Carnaval / Vastenavond Viering
Maart 19 Woensdag Saint Joseph's Day Nationale feestdag
Maart 20 Donderdag Maart equinox Seizoen
April 13 Zondag Palmzondag Viering
April 17 Donderdag Witte donderdag Dag van de Stilte
April 18 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 19 Zaterdag Onafhankelijkheidsverklaring Nationale feestdag
April 20 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
Mei 1 Donderdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 29 Donderdag Hemelvaart Nationale feestdag
Juni 19 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 20 Vrijdag Juni Solstice Seizoen
Juni 24 Dinsdag Carabobo Battle Nationale feestdag
Juni 29 Zondag Saint Peter en Saint Paul Nationale feestdag
Juli 5 Zaterdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 24 Donderdag Simón Bolívar's Verjaardag Nationale feestdag
Augustus 3 Zondag Flag's Day Viering
Augustus 4 Maandag Nationale Guard's Day Viering
Augustus 15 Vrijdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 11 Donderdag Onze Lieve Vrouw van Coromoto Viering
September 22 Maandag Equinox september Seizoen
Oktober 12 Zondag Inheemse Resistance's Day Viering
November 1 Zaterdag Allerheiligen Nationale feestdag
November 2 Zondag Allerzielen Nationale feestdag
November 27 Donderdag Dag van de luchtvaart Viering
December 8 Maandag Feest van de Onbevlekte Ontvangenis Christelijke feestdag
December 21 Zondag Solstice december Seizoen
December 24 Woensdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Donderdag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Woensdag Oudejaarsavond Viering