Nsanje District

県の情報

州: Nsanje District
人口: 194,768 住民 (最終更新日: 10/03/2011 )
タイムゾーン: Africa/Blantyre
GMT/UTC: + 2  営業時間
DST: + 2  営業時間


*GMT/UTC - 標準タイムゾーン
*DST - 夏時間

地理情報

小数度で緯度: -16.75
小数度経度: 35.16667
度、分、秒で緯度: 16° 45' 南
度、分、秒で経度: 35° 10' 0" 東
標高: 241 m,   790.68 ft,   9488.19 in
地理的な特徴: A (管理領域タイプの特徴)
機能の指定コード: A.ADM2 (二次管理部門)


*二次管理部門 - 一次行政区分の細分化

州の都市 Nsanje District

Nsanje
Alifandaka
Bisenti
Chamaka
Chapu
Chataika
Chazuka
Chibuli
Chidikha
Chikhawo
Chikwawa
Chimombo
Chimwala
Chiphwembwe
Chipolopolo
Chiromo
Chitomeni
Chitsa
Chitseko
Cinsomba
Citsa
Dande
Dumba
Edwin
Fransiku
Gulumba
Gwechengwe
James
Jiwa
Jonasi
Juwaki
Kacere
Kadamela
Kakawa
Kalonga
Kalumbi
Kampata
Kanchire
Kanyimbi
Katunga