Shimane

Provinces

Hikawa-gun
Iishi-gun
Kanoashi-gun
Nita-gun
Unnan-shi
Yasugi-shi

Region information

Region: Shimane