Giurgiu

Provinces

Comuna Adunaţii-Copă ...
Comuna Bolintin Deal
Comuna Bucşani
Comuna Bulbucata
Comuna Buturugeni
Comuna Băneasa
Comuna Clejani
Comuna Colibaşi
Comuna Comana
Comuna Cosoba
Comuna Crevedia Mare
Comuna Călugăreni
Comuna Daia
Comuna Frăteşti
Comuna Ghimpaţi
Comuna Gogoşari
Comuna Gostinu
Comuna Goştinari
Comuna Greaca
Comuna Grădinari
Comuna Gãiseni
Comuna Găujani
Comuna Herăşti
Comuna Hotarele
Comuna Iepureşti
Comuna Izvoarele
Comuna Joiţa
Comuna Letca Nouă
Comuna Malu
Comuna Mihai Bravu
Comuna Mârşa
Comuna Ogrezeni
Comuna Oinacu
Comuna Prundu
Comuna Putineiu
Comuna Roata De Jos
Comuna Răsuceni
Comuna Schitu
Comuna Singureni
Comuna Slobozia
Comuna Stoeneşti
Comuna Stăneşti
Comuna Săbăreni
Comuna Toporu
Comuna Ulmi
Comuna Valea Dragulu ...
Comuna Vedea
Comuna Vânătorii Mic ...
Comuna Vărăşti
Comună Floreşti-Stoe ...
Municipiul Giurgiu
Oraş Bolintin-Vale
Oraş Mihãileşti

Region information

Region: Giurgiu
Time Zone: Europe/Bucharest
GMT/UTC: + 2  hours
DST: + 3  hours


*GMT/UTC - Standard Time Zone
*DST - Daylight Saving Time

Geographic information

Latitude in decimal degrees: 44.16667
Longitude in decimal degrees: 25.91667
Latitude in degrees, minutes, and seconds: 44° 10' 0" North
Longitude in degrees, minutes, and seconds: 25° 55' 0" East
Height above sea level: 52 m,   170.6 ft,   2047.25 in
Geographical feature: A (Administrative region type feature)
Feature designation code: A.ADM1 (first-order administrative division)


*first-order administrative division - a primary administrative division of a country, such as a state in the United States

Cities in region

Giurgiu
Bolintin Vale
Hotarele
Joiţa
Roata de Jos
Comana
Ulmi
Mihăileşti
Călugăreni
Vărăşti
Bolintin Deal
Vedea
Băneasa
Frăteşti
Găiseni
Vânătorii Mici
Crevedia Mare
Ogrezeni
Izvoarele
Prundu
Buturugeni
Bucşani
Oinacu
Colibaşi
Grădinari
Singureni
Clejani
Stăneşti
Valea Dragului
Daia
Răsuceni
Putineiu
Greaca
Găujani
Mârşa
Goştinari-Văcăreşti
Mihai Bravu
Slobozia
Stoeneşti
Toporu