Kalmykiya

Region information

Region: Kalmykiya
Time Zone: Europe/Moscow
GMT/UTC: + 4  hours
DST: + 4  hours


*GMT/UTC - Standard Time Zone
*DST - Daylight Saving Time

Geographic information

Latitude in decimal degrees: 46.5
Longitude in decimal degrees: 45.5
Latitude in degrees, minutes, and seconds: 46° 30' North
Longitude in degrees, minutes, and seconds: 45° 30' East
Height above sea level: 249 m,   816.93 ft,   9803.15 in
Geographical feature: A (Administrative region type feature)
Feature designation code: A.ADM1 (first-order administrative division)


*first-order administrative division - a primary administrative division of a country, such as a state in the United States

Cities in region

Elista
Kaspiyskiy
Gorodoviki
Troitskoye
Gorodovikovsk
Yashkul’
Sadovoye
Malyye Derbety
Tsagan Aman
Priyutnoye
Yashalta
Sovetskoye
Iki-Burul
Arshan’
Abganerovskiy
Adyk
Adzhin-Khuduk
Akhnud
Aktryk
Alabuga
Aleksandrovskoye
Altn-Bulg
Al’tsyn-Khut’
Amadyk
Amtya Usta
Amur-Sanan
Andratinskiy
Andrynta
Anshan
Ar-Keryul’chi
Aradyk
Argun-Bore
Arkivzing
Arshan’ Zel’men’
Arsimchin-Boro
Artezian
Arym
Ashkin-Sala
Atsan-Kuduk
Avdzhin