Fukien

地方

Kinmen

領域情報

領域: Fukien
タイムゾーン: アジア/台北
GMT/UTC: + 8  営業時間
DST: + 8  営業時間


*GMT/UTC - 標準タイムゾーン
*DST - 夏時間

地理情報

小数度で緯度: 24.68446
小数度経度: 121.76422
度、分、秒で緯度: 24° 41' 4" 北
度、分、秒で経度: 121° 46' 51" 東
標高: 16 m,   52.49 ft,   629.92 in
地理的な特徴: A (管理領域タイプの特徴)
機能の指定コード: A.ADM1 (一次管理部門)


*一次管理部門 - このような米国の州として、国の主要な管理部門、

地域の都市

Anbian
庵頂
Anqi
Anqian
庵下
Beidingtou
蔡厝
蔡店
Caipuwo
長褔里
Changle
Changtanwo
Chenggong
Cuigu
Dabu
Dadi
Dajiao
Dapingcun
Daqiucun
Dingbuxia
Dongbao
Dongcun
東店
東崗
東坑
東林
東浦
Dongsha
Dongshan
東山前
Dongshawei
Dongshe
Dongxi
東珩
Dongzhou
Fengshang
Furencun
Furongwo