Hồ Chí Minh

地方

Huyên Bình Chánh
Huyên Cần Giờ
Huyên Củ Chi
Huyên Hóc Môn
Huyên Nha Bè
Phu Nhuan
Quận Ba
Quận Bình Thanh
Quận Bầy
Quận Bốn
Quận Chín
Quận Gò Vấp
Quận Hai
Quận Mười
Quận Mười Hai
Quận Mười một
Quận Một
Quận Năm
Quận Sáu
Quận Thủ Ðức
Quận Tám
Quận Tân Bình

領域情報

領域: Hồ Chí Minh
タイムゾーン: アジア/ Ho_Chi_Minh
GMT/UTC: + 7  営業時間
DST: + 7  営業時間


*GMT/UTC - 標準タイムゾーン
*DST - 夏時間

地理情報

小数度で緯度: 10.83333
小数度経度: 106.66667
度、分、秒で緯度: 10° 50' 60" 北
度、分、秒で経度: 106° 40' 0" 東
標高: 12 m,   39.37 ft,   472.44 in
地理的な特徴: A (管理領域タイプの特徴)
機能の指定コード: A.ADM1 (一次管理部門)


*一次管理部門 - このような米国の州として、国の主要な管理部門、

地域の都市

サイゴン
Củ Chi
Cần Giờ
An Bình
An Khánh
An Lạc
An Nhơn Tây
An Nhơn Xã
An Phú
An Phú Tây
An Phú Ðông
An Xuân
An Ðịnh
Ấp An Lợi Ðông
Ấp Ba
Ấp Ba
Ấp Bà Tiến
Ấp Bắc Lân
Ấp Bào Công
Ấp Bàu Trâm
Ấp Bầu Ðiều
Ấp Bảy
Ấp Bình Chánh