Feestdagen en vieringen op Falkland Eilanden

Jaar 2019

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Dinsdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 10 Donderdag Margaret Thatcher Day Viering
Maart 20 Woensdag Maart equinox Seizoen
April 19 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 21 Zondag Koninginnedag Feestdag
April 22 Maandag Koninginnedag waargenomen Feestdag
Juni 14 Vrijdag Bevrijdingsdag Nationale feestdag
Juni 21 Vrijdag Juni Solstice Seizoen
Augustus 14 Woensdag Falkland Day Viering
September 23 Maandag Equinox september Seizoen
Oktober 7 Maandag Turfmaandag Feestdag
December 8 Zondag Battle Day Feestdag
December 9 Maandag Battle Day waargenomen Feestdag
December 22 Zondag Solstice december Seizoen
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Donderdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 10 Vrijdag Margaret Thatcher Day Viering
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 21 Dinsdag Koninginnedag Feestdag
Juni 14 Zondag Bevrijdingsdag Nationale feestdag
Juni 15 Maandag Bevrijdingsdag waargenomen Feestdag
Juni 20 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Augustus 14 Vrijdag Falkland Day Viering
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
Oktober 5 Maandag Turfmaandag Feestdag
December 8 Dinsdag Battle Day Feestdag
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 10 Zondag Margaret Thatcher Day Viering
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 21 Woensdag Koninginnedag Feestdag
Juni 14 Maandag Bevrijdingsdag Nationale feestdag
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Augustus 14 Zaterdag Falkland Day Viering
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
Oktober 4 Maandag Turfmaandag Feestdag
December 8 Woensdag Battle Day Feestdag
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 10 Maandag Margaret Thatcher Day Viering
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 21 Donderdag Koninginnedag Feestdag
Juni 14 Dinsdag Bevrijdingsdag Nationale feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Augustus 14 Zondag Falkland Day Viering
September 22 Donderdag Equinox september Seizoen
Oktober 3 Maandag Turfmaandag Feestdag
December 8 Donderdag Battle Day Feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag Nationale feestdag