Oktober feestdagen in Japan

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 12 Maandag Sportdag

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 11 Maandag Gezondheid en sportdag

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 10 Maandag Gezondheid en sportdag

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag
Oktober 9 Maandag Gezondheid en sportdag