Feestdagen en vieringen in Polen

Jaar 2019

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Dinsdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Zondag Driekoningen Gemeenschappelijke lokale feestdag
Februari 14 Donderdag Valentijnsdag Viering
Maart 20 Woensdag Maart equinox Seizoen
April 19 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 20 Zaterdag Paaszaterdag Christelijke feestdag
April 21 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 22 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Woensdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 3 Vrijdag Dag van de Grondwet Feestdag
Mei 26 Zondag Moederdag Viering
Juni 9 Zondag Pinksteren Dag van de Stilte
Juni 20 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 21 Vrijdag Juni Solstice Seizoen
Juni 23 Zondag Vaderdag Viering
Augustus 15 Donderdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 23 Maandag Equinox september Seizoen
November 1 Vrijdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 11 Maandag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
December 22 Zondag Solstice december Seizoen
December 24 Dinsdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Woensdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Donderdag Tweede Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Dinsdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Maandag Driekoningen Gemeenschappelijke lokale feestdag
Februari 14 Vrijdag Valentijnsdag Viering
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 11 Zaterdag Paaszaterdag Christelijke feestdag
April 12 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 13 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Vrijdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 3 Zondag Dag van de Grondwet Feestdag
Mei 26 Dinsdag Moederdag Viering
Mei 31 Zondag Pinksteren Dag van de Stilte
Juni 11 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 20 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Juni 23 Dinsdag Vaderdag Viering
Augustus 15 Zaterdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
November 1 Zondag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 11 Woensdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 24 Donderdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Donderdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Woensdag Driekoningen Gemeenschappelijke lokale feestdag
Februari 14 Zondag Valentijnsdag Viering
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 3 Zaterdag Paaszaterdag Christelijke feestdag
April 4 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Zaterdag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 2 Zondag Dag van de vlag Viering
Mei 3 Maandag Dag van de Grondwet Feestdag
Mei 23 Zondag Pinksteren Dag van de Stilte
Mei 26 Woensdag Moederdag Viering
Juni 3 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 21 Maandag Juni Solstice Seizoen
Juni 23 Woensdag Vaderdag Viering
Augustus 15 Zondag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
November 1 Maandag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 11 Donderdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 24 Vrijdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Vrijdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 6 Donderdag Driekoningen Gemeenschappelijke lokale feestdag
Februari 14 Maandag Valentijnsdag Viering
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 16 Zaterdag Paaszaterdag Christelijke feestdag
April 17 Zondag Paasdag Dag van de Stilte
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 1 Zondag Dag van de Arbeid / May Day Feestdag
Mei 2 Maandag Dag van de vlag Viering
Mei 3 Dinsdag Dag van de Grondwet Feestdag
Mei 26 Donderdag Moederdag Viering
Juni 5 Zondag Pinksteren Dag van de Stilte
Juni 16 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juni 23 Donderdag Vaderdag Viering
Augustus 15 Maandag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 23 Vrijdag Equinox september Seizoen
November 1 Dinsdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 11 Vrijdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 24 Zaterdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Tweede Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zaterdag Oudejaarsavond Viering