Phalombe District

県の情報

州: Phalombe District
人口: 237,747 住民 (最終更新日: 10/03/2011 )
タイムゾーン: Africa/Blantyre
GMT/UTC: + 2  営業時間
DST: + 2  営業時間


*GMT/UTC - 標準タイムゾーン
*DST - 夏時間

地理情報

小数度で緯度: -15.66667
小数度経度: 35.66667
度、分、秒で緯度: 15° 40' 0" 南
度、分、秒で経度: 35° 40' 0" 東
標高: 693 m,   2273.62 ft,   27283.48 in
地理的な特徴: A (管理領域タイプの特徴)
機能の指定コード: A.ADM2 (二次管理部門)


*二次管理部門 - 一次行政区分の細分化

州の都市 Phalombe District

Phalombe
Bwanaisa
Chanasa
Chawesa
Chimbalenga
Chinziri
Chiwalu
Jumwa
Kadewere
Kaledzera
Kandulo
Kolowika
Likaka
Likangala
Likangaria
Liphala
Machedwa
Messira
Mphonde
Mtepa
Mwalala
Mwana
Namaja
Namasoko
Nambazu
Nambwale
Namilima
Nchenga
Nkulambe
Nyampalu
Nyezerera
Phodgoma
Siana
Thowa
Tuthuwa