Fukui

Echizen-shi
Mikata-gun
Mikatakaminaka-gun
Nanjō-gun
Owara-shi
Sabae-shi
Sakai-shi
Yoshida-gun
Ōno-shi

地區信息

地區: Fukui