Fukuoka

Province

Asakura-gun
Asakura-shi
Fukutsu-shi
Kama-shi
Maebaru-shi
Mii-gun
Miyako-gun
Miyama-shi
Miyawa-shi
Mizuma-gun
Nōgata-shi
Ukiha-shi

Informazioni sulla regione

Regione: Fukuoka

Città in regione

Ōnojō
Buzen
Kasuga
Miyako