Feestdagen en vieringen in Bahama's

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 10 Vrijdag Meerderheid Regel Dag Feestdag
Februari 14 Vrijdag Valentijnsdag Viering
Maart 8 Zondag Zomertijd begint Zomertijd
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 12 Zondag Paaszondag Viering
April 13 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 10 Zondag Moederdag Viering
Mei 31 Zondag Pinksteren Dag van de Stilte
Juni 1 Maandag Witte maandag Nationale feestdag
Juni 5 Vrijdag Randol Fawkes Dag van de Arbeid Feestdag
Juni 20 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Juni 21 Zondag Vaderdag Viering
Juli 10 Vrijdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Augustus 3 Maandag Emancipatiedag Feestdag
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
Oktober 12 Maandag National Heroes Day Feestdag
November 1 Zondag Zomertijd eindigt Zomertijd
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 24 Donderdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zaterdag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 31 Donderdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 10 Zondag Meerderheid Regel Dag Feestdag
Januari 11 Maandag Meerderheid Regel Dag waargenomen Feestdag
Februari 14 Zondag Valentijnsdag Viering
Maart 14 Zondag Zomertijd begint Zomertijd
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 4 Zondag Paaszondag Viering
April 5 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 9 Zondag Moederdag Viering
Mei 23 Zondag Pinksteren Dag van de Stilte
Mei 24 Maandag Witte maandag Nationale feestdag
Juni 4 Vrijdag Randol Fawkes Dag van de Arbeid Feestdag
Juni 20 Zondag Vaderdag Viering
Juni 20 Zondag Juni Solstice Seizoen
Juli 10 Zaterdag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 12 Maandag Independence Day waargenomen Feestdag
Augustus 2 Maandag Emancipatiedag Feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
Oktober 11 Maandag National Heroes Day Feestdag
November 7 Zondag Zomertijd eindigt Zomertijd
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 24 Vrijdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Zondag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 27 Maandag Kerstdag waargenomen Feestdag
December 31 Vrijdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 3 Maandag New Year's Day waargenomen Feestdag
Januari 10 Maandag Meerderheid Regel Dag Feestdag
Februari 14 Maandag Valentijnsdag Viering
Maart 13 Zondag Zomertijd begint Zomertijd
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 17 Zondag Paaszondag Viering
April 18 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 8 Zondag Moederdag Viering
Juni 3 Vrijdag Randol Fawkes Dag van de Arbeid Feestdag
Juni 5 Zondag Pinksteren Dag van de Stilte
Juni 6 Maandag Witte maandag Nationale feestdag
Juni 19 Zondag Vaderdag Viering
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juli 10 Zondag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Juli 11 Maandag Independence Day waargenomen Feestdag
Augustus 1 Maandag Emancipatiedag Feestdag
September 22 Donderdag Equinox september Seizoen
Oktober 10 Maandag National Heroes Day Feestdag
November 6 Zondag Zomertijd eindigt Zomertijd
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 24 Zaterdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Maandag Kerstdag waargenomen Feestdag
December 26 Maandag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zaterdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Nieuwjaarsdag Nationale feestdag
Januari 2 Maandag New Year's Day waargenomen Feestdag
Januari 10 Dinsdag Meerderheid Regel Dag Feestdag
Februari 14 Dinsdag Valentijnsdag Viering
Maart 12 Zondag Zomertijd begint Zomertijd
Maart 20 Maandag Maart equinox Seizoen
April 7 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 9 Zondag Paaszondag Viering
April 10 Maandag Paasmaandag Nationale feestdag
Mei 14 Zondag Moederdag Viering
Mei 28 Zondag Pinksteren Dag van de Stilte
Mei 29 Maandag Witte maandag Nationale feestdag
Juni 2 Vrijdag Randol Fawkes Dag van de Arbeid Feestdag
Juni 18 Zondag Vaderdag Viering
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Juli 10 Maandag Onafhankelijkheidsdag Feestdag
Augustus 7 Maandag Emancipatiedag Feestdag
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
Oktober 9 Maandag National Heroes Day Feestdag
November 5 Zondag Zomertijd eindigt Zomertijd
December 21 Donderdag Solstice december Seizoen
December 24 Zondag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Maandag Kerstdag Nationale feestdag
December 26 Dinsdag Tweede kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zondag Oudejaarsavond Viering