Feestdagen en vieringen in Haïti

Jaar 2020

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Woensdag Dag / Independence Day New Year's Nationale of wettelijke feestdag
Januari 2 Donderdag 'Day / Ancestors' Day Heroes Nationale of wettelijke feestdag
Februari 14 Vrijdag Valentijnsdag Viering
Februari 25 Dinsdag Carnaval / Vastenavond Viering
Maart 20 Vrijdag Maart equinox Seizoen
April 10 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 12 Zondag Paaszondag Viering
Mei 1 Vrijdag Landbouw en Dag van de Arbeid Nationale of wettelijke feestdag
Mei 18 Maandag Dag van de Vlag / Universiteitsdag Nationale of wettelijke feestdag
Mei 31 Zondag Moederdag Viering
Juni 11 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 20 Zaterdag Juni Solstice Seizoen
Juni 28 Zondag Vaderdag Viering
Augustus 15 Zaterdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 22 Dinsdag Equinox september Seizoen
Oktober 17 Zaterdag Dessalines Day Nationale of wettelijke feestdag
November 1 Zondag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 2 Maandag Allerzielen Christelijke feestdag
November 18 Woensdag Vertières Day Nationale of wettelijke feestdag
December 21 Maandag Solstice december Seizoen
December 24 Donderdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Vrijdag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Donderdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2021

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Vrijdag Dag / Independence Day New Year's Nationale of wettelijke feestdag
Januari 2 Zaterdag 'Day / Ancestors' Day Heroes Nationale of wettelijke feestdag
Februari 14 Zondag Valentijnsdag Viering
Februari 16 Dinsdag Carnaval / Vastenavond Viering
Maart 20 Zaterdag Maart equinox Seizoen
April 2 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 4 Zondag Paaszondag Viering
Mei 1 Zaterdag Landbouw en Dag van de Arbeid Nationale of wettelijke feestdag
Mei 18 Dinsdag Dag van de Vlag / Universiteitsdag Nationale of wettelijke feestdag
Mei 30 Zondag Moederdag Viering
Juni 3 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 20 Zondag Juni Solstice Seizoen
Juni 27 Zondag Vaderdag Viering
Augustus 15 Zondag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 22 Woensdag Equinox september Seizoen
Oktober 17 Zondag Dessalines Day Nationale of wettelijke feestdag
November 1 Maandag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 2 Dinsdag Allerzielen Christelijke feestdag
November 18 Donderdag Vertières Day Nationale of wettelijke feestdag
December 21 Dinsdag Solstice december Seizoen
December 24 Vrijdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zaterdag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Vrijdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2022

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zaterdag Dag / Independence Day New Year's Nationale of wettelijke feestdag
Januari 2 Zondag 'Day / Ancestors' Day Heroes Nationale of wettelijke feestdag
Februari 14 Maandag Valentijnsdag Viering
Maart 1 Dinsdag Carnaval / Vastenavond Viering
Maart 20 Zondag Maart equinox Seizoen
April 15 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 17 Zondag Paaszondag Viering
Mei 1 Zondag Landbouw en Dag van de Arbeid Nationale of wettelijke feestdag
Mei 18 Woensdag Dag van de Vlag / Universiteitsdag Nationale of wettelijke feestdag
Mei 29 Zondag Moederdag Viering
Juni 16 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 21 Dinsdag Juni Solstice Seizoen
Juni 26 Zondag Vaderdag Viering
Augustus 15 Maandag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 22 Donderdag Equinox september Seizoen
Oktober 17 Maandag Dessalines Day Nationale of wettelijke feestdag
November 1 Dinsdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 2 Woensdag Allerzielen Christelijke feestdag
November 18 Vrijdag Vertières Day Nationale of wettelijke feestdag
December 21 Woensdag Solstice december Seizoen
December 24 Zaterdag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Zondag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zaterdag Oudejaarsavond Viering

Jaar 2023

Datum Weekdag Naam van feestdag Type feestdag
Januari 1 Zondag Dag / Independence Day New Year's Nationale of wettelijke feestdag
Januari 2 Maandag 'Day / Ancestors' Day Heroes Nationale of wettelijke feestdag
Februari 14 Dinsdag Valentijnsdag Viering
Februari 21 Dinsdag Carnaval / Vastenavond Viering
Maart 20 Maandag Maart equinox Seizoen
April 7 Vrijdag Goede Vrijdag Dag van de Stilte
April 9 Zondag Paaszondag Viering
Mei 1 Maandag Landbouw en Dag van de Arbeid Nationale of wettelijke feestdag
Mei 18 Donderdag Dag van de Vlag / Universiteitsdag Nationale of wettelijke feestdag
Mei 28 Zondag Moederdag Viering
Juni 8 Donderdag Sacramentsdag Gemeenschappelijke lokale feestdag
Juni 21 Woensdag Juni Solstice Seizoen
Juni 25 Zondag Vaderdag Viering
Augustus 15 Dinsdag Hemelvaart van Maria Gemeenschappelijke lokale feestdag
September 23 Zaterdag Equinox september Seizoen
Oktober 17 Dinsdag Dessalines Day Nationale of wettelijke feestdag
November 1 Woensdag Allerheiligen Dag van de Stilte
November 2 Donderdag Allerzielen Christelijke feestdag
November 18 Zaterdag Vertières Day Nationale of wettelijke feestdag
December 21 Donderdag Solstice december Seizoen
December 24 Zondag Kerstavond Dag van de Stilte
December 25 Maandag Kerstdag Nationale feestdag
December 31 Zondag Oudejaarsavond Viering