Kaohsiung

Info sur la région

Région: Kaohsiung
Fuseau horaire: Asie / Taipei
GMT/UTC: + 8  heures
DST: + 8  heures


*GMT/UTC - Standard Time Zone
*DST - Heure d'été

Information géographique

Latitude en degrés décimaux: 22.63429
Longitude en degrés décimaux: 120.36621
Latitude en degrés, minutes et secondes: 22° 38' 3" Nord
Longitude en degrés, minutes et secondes: 120° 22' 58" Est
Hauteur dessus du niveau de la mer: 19 m,   62.34 ft,   748.03 in
Caractéristique géographique: A (Région administrative caractéristique de type)
Caractéristique code de désignation: A.ADM1 (premier ordre division administrative)


*premier ordre division administrative - une division administrative primaire d'un pays, comme un état aux Etats-Unis

Villes dans la région

Anzhong
Beishanwei
Caigong
Chaishan
Chenggong
Congziliao
Dagang
Dagangbu
Dalin
Dashantou
Dianbao
Dingjin
Dingwuguai
Dingxi
Dingyan
Fu-hsing
Haifeng
Hamaxing
Houjing
Jiucheng
Jiujiawei
Lantian
Pouzibei
Qianfengwei
Qianjin
Qianzhen
Qijin
Qizhu
Sankuaicuo
Sanzhuang
Shanding
Shaochuantou
Shitou
Taoziyuan
Tianliao
Ting-chin
Tuku
Wanshoushan
Wanzinei