Kaohsiung

Region information

Region: Kaohsiung
Time Zone: Asia/Taipei
GMT/UTC: + 8  hours
DST: + 8  hours


*GMT/UTC - Standard Time Zone
*DST - Daylight Saving Time

Geographic information

Latitude in decimal degrees: 22.63429
Longitude in decimal degrees: 120.36621
Latitude in degrees, minutes, and seconds: 22° 38' 3" North
Longitude in degrees, minutes, and seconds: 120° 22' 58" East
Height above sea level: 19 m,   62.34 ft,   748.03 in
Geographical feature: A (Administrative region type feature)
Feature designation code: A.ADM1 (first-order administrative division)


*first-order administrative division - a primary administrative division of a country, such as a state in the United States

Cities in region

Anzhong
Beishanwei
Caigong
Chaishan
Chenggong
Congziliao
Dagang
Dagangbu
Dalin
Dashantou
Dianbao
Dingjin
Dingwuguai
Dingxi
Dingyan
Fu-hsing
Haifeng
Hamaxing
Houjing
Jiucheng
Jiujiawei
Lantian
Pouzibei
Qianfengwei
Qianjin
Qianzhen
Qijin
Qizhu
Sankuaicuo
Sanzhuang
Shanding
Shaochuantou
Shitou
Taoziyuan
Tianliao
Ting-chin
Tuku
Wanshoushan
Wanzinei