Phnum Pénh

Provinces

Khan 7 Makara
Khan Chey Por Senche ...
Khan Châmkar Mon
Khan Duŏn Pénh
Khan Dângkaô
Khan Méan Chey
Khan Rœssei Kêv
Khan Saen Sokh
Khan Tuŏl Koŭk
Phnom Penh

Region information

Region: Phnum Pénh
Time Zone: Asia/Phnom_Penh
GMT/UTC: + 7  hours
DST: + 7  hours


*GMT/UTC - Standard Time Zone
*DST - Daylight Saving Time

Geographic information

Latitude in decimal degrees: 11.55
Longitude in decimal degrees: 104.86667
Latitude in degrees, minutes, and seconds: 11° 33' North
Longitude in degrees, minutes, and seconds: 104° 52' 0" East
Height above sea level: 12 m,   39.37 ft,   472.44 in
Geographical feature: A (Administrative region type feature)
Feature designation code: A.ADM1 (first-order administrative division)


*first-order administrative division - a primary administrative division of a country, such as a state in the United States

Cities in region

Phnom Penh
Chroŭy Chângvar
Khŭm Băk Khêng
Khŭm Chaômchau
Khŭm Chbar Âmpŏu
Khŭm Dângkaô
Khŭm Kakab
Khŭm Kâmbol
Khŭm Kântoŭk
Khŭm Kbal Kaôh
Khŭm Khmuŏnh
Khŭm Koŭk Rôka
Khŭm Krăng Thnóng
Khŭm Prêk Léab
Khŭm Prêk Pnŏu
Khŭm Prêk Tasék
Khŭm Snaô
Khŭm Véal Sbov
Phum Chŏng Kaôh
Phumĭ Âmpĭl
Phumĭ Ângk Slêng
Phumĭ Ângk Titŭy
Phumĭ Ânlóng Kông
Phumĭ Ânlóng Svay
Phumĭ Ânlŭng Krângan
Phumĭ Băk Khêng Leu
Phumĭ Bakur
Phumĭ Bânla S’ĕt
Phumĭ Bayab
Phumĭ Bêk Bâk
Phumĭ Buŏn Mŭkh
Phumĭ Bœ̆ng Kâmbol
Phumĭ Bœ̆ng Kreul
Phumĭ Bœ̆ng Thum
Phumĭ Bœ̆ng Trônóng
Phumĭ Chăk Ângrê Kra ...
Phumĭ Châmbák Méas L ...
Phumĭ Châmbák Pônnar ...
Phumĭ Châmkar Taso
Phumĭ Châmpŭh K’êk