Phnum Pénh

Province

Khan 7 Makara
Khan Chey Por Senche ...
Khan Châmkar Mon
Khan Duŏn Pénh
Khan Dângkaô
Khan Méan Chey
Khan Rœssei Kêv
Khan Saen Sokh
Khan Tuŏl Koŭk
Phnom Penh

Informazioni sulla regione

Regione: Phnum Pénh
Fuso orario: Asia / Phnom_Penh
GMT/UTC: + 7  ore
DST: + 7  ore


*GMT/UTC - Standard Time Zone
*DST - Ora legale

Informazioni geografiche

Latitudine in gradi decimali: 11.55
Longitudine in gradi decimali: 104.86667
Latitudine in gradi, minuti e secondi: 11° 33' Nord
Longitudine in gradi, minuti e secondi: 104° 52' 0" Est
Altezza sul livello del mare: 12 m,   39.37 ft,   472.44 in
Caratteristica geografica: A (Caratteristica tipo regione amministrativa)
Codice di designazione Caratteristica: A.ADM1 (primo ordine divisione amministrativa)


*primo ordine divisione amministrativa - una divisione amministrativa primario di un paese, come uno stato degli Stati Uniti

Città in regione

Phnom Penh
Chroŭy Chângvar
Khŭm Băk Khêng
Khŭm Chaômchau
Khŭm Chbar Âmpŏu
Khŭm Dângkaô
Khŭm Kakab
Khŭm Kâmbol
Khŭm Kântoŭk
Khŭm Kbal Kaôh
Khŭm Khmuŏnh
Khŭm Koŭk Rôka
Khŭm Krăng Thnóng
Khŭm Prêk Léab
Khŭm Prêk Pnŏu
Khŭm Prêk Tasék
Khŭm Snaô
Khŭm Véal Sbov
Phum Chŏng Kaôh
Phumĭ Âmpĭl
Phumĭ Ângk Slêng
Phumĭ Ângk Titŭy
Phumĭ Ânlóng Kông
Phumĭ Ânlóng Svay
Phumĭ Ânlŭng Krângan
Phumĭ Băk Khêng Leu
Phumĭ Bakur
Phumĭ Bânla S’ĕt
Phumĭ Bayab
Phumĭ Bêk Bâk
Phumĭ Buŏn Mŭkh
Phumĭ Bœ̆ng Kâmbol
Phumĭ Bœ̆ng Kreul
Phumĭ Bœ̆ng Thum
Phumĭ Bœ̆ng Trônóng
Phumĭ Chăk Ângrê Kra ...
Phumĭ Châmbák Méas L ...
Phumĭ Châmbák Pônnar ...
Phumĭ Châmkar Taso
Phumĭ Châmpŭh K’êk